PALKANLASKENTAPALVELUT

PALKANLASKENTA PIENYRITYKSELLE

Palkanlaskenta ja sen sujuvuus on yksi yrityksen menestyksen kulmakivistä. Yrityksen työntekijät odottavat palkkahallinnon toimivan moitteettomasti ja ajallaan. Me autamme sinua siinä.

Toimiva palkkahallinto on parhaimmillaan työntekijän näkökulmasta täysin huomaamaton ja hyvä niin👍. Ulkoistamalla ja sähköistämällä palkanlaskennan minimoit virheet palkoissa ja pidät yrityksesi henkilöstön tyytyväisenä.

Palkanlaskentapalvelut

Miksi ulkoistaa palkkalaskenta?

Palkkahallinnon palvelumme alkavat aina asiakasyrityksemme tarpeiden selvittämisellä. On tärkeää löytää sellainen palkanlaskennan yhteistyömalli, joka sopii parhaiten juuri teidän yrityksellenne.

Palvelumme avulla tulette säästämään aikaa tuottavampaan työhön ja huokaista samalla helpotuksesta kun kaikki tulorekisterin lakisääteiset ilmoitusvelvollisuudet ovat koko ajan kunnossa. Fennoa palkanlaskennan avulla teillä on myös koko ajan reaaliaikainen tieto tulevista lomakertymistä.

Enää ei tarvitse etsiä kansiosta henkilöstöhallintoon tai palkkoihin liittyviä asiakirjoja, sillä niiden säilytys ja ylläpito sujuu keskitetysti palkanlaskentajärjestelmän turvallisessa pilvitallennusjärjestelmässä.

Mikäli yrityksellänne on jo käytössä jokin työajanseurantajärjestelmä, voimme myös noutaa palkka-aineistot puolestasi sieltä tai toteuttaa suoran integraation.

Tiedustelu palkkalaskennasta

Palvelusivut-yhteydenotto
Palvelutarve
*

Ulkoistetut palkanlaskentapalvelut ammattitaidolla

Ulkoistamalla palkanlaskennan meidän hoidettavaksi säästät omaa aikaasi tuottavaan työhön ja vältyt turhilta virheiltä

MITÄ SÄHKÖINEN TALOUSHALLINTO VAATII YRITYKSELTÄ Tilitoimisto Mesiperä vastaa​

Kaikki palkanlaskennan vaiheet palkkatapahtumien käsittelystä maksatukseen, raportointiin ja sähköiseen arkistointiin

Käyttämämme Fennoan palkat – ominaisuus on tehty helpottamaan tilitoimiston palkanlaskijan ja yrityksen välistä yhteistyötä palkanmaksussa. 

”Hyvien oletusasetusten, valmiiden palkkalajien ja tiliöintimääritysten ansiosta  Fennoan palkanlaskenta voidaan ottaa nopeasti käyttöön yrityksessä”

Sähköisessä palkanlaskennassa järjestelmä hoitaa automaattisesti tulorekisteri-ilmoittamisen, palkkamaksujen muodostamisen ja kirjanpidon tositteet, mikä mahdollistaa täsmäävyyden kirjanpidon, pankkimaksujen, tulorekisteri-ilmoitusten ja palkkalaskelmien välillä. Myös palkkojen erillisilmoitukset voidaan automatisoida tarvittaessa.

Edistyneen automaation ja yhteiskäytön ansiosta palkanlaskijan aikaa säästyy ja virheiden määrä vähenee, kun tietojen manuaalinen syöttö ja ylimääräinen työ jäävät pois.

Työntekijöiden ja heidän työsuhteiden tiedot siirretään tai syötetään Fennoaan. Näitä ovat esimerkiksi nimi, pankkitili, työnimike ja kuukausipalkan suuruus.

Jos palkkaan vaikuttavat muuttuvat osat kuten ylityöt tai vuosilomat, näistä pitää saada palkanlaskentaan tiedot. Tämä voi tapahtua integraatiolla työajanhallintaohjelmiston kanssa tai syöttämällä käsin, toimintatavat ovat yksilöllisiä.

Tilitoimisto laskee palkat valmiiksi, jonka jälkeen ne tulevat yrityksen vastuuhenkilölle hyväksyttäviksi. Kun ne on hyväksytty, palkat menevät suoraan maksuun niin, että palkat ovat työntekijöiden tilillä palkkapäivänä.

Palkkalaskelma lähtee hyväksynnän yhteydessä työntekijöille joko verkkopalkkana tai salasanasuojattuna PDF:nä sähköpostiin. Lisäksi työntekijöille voi antaa oikeudet katsella omia palkkalaskelmiaan Fennoassa.

Tulorekisteri-ilmoitukset lähtevät taustalla automaattisesti. Kuun aikana maksetuista palkoista muodostuu Fennoaan työnantajasuorituslasku, joka hyväksytään ensi kuun alussa kuten mikä tahansa ostolasku.

Kaikki palkkalaskelmat ovat yhdessä paikassa, ja sieltä saa haettua monipuolisesti raportteja.

Lomien kertyminen ja käyttäminen voidaan huomioida juoksevasti jokakuisessa palkanlaskennassa.

Fennoassa on oma osionsa matka- ja kulukorvauslaskuille.
Sujuva matkalaskujen hallinta on tärkeää niin yrityksen liiketoiminnan kuin työntekijöiden tyytyväisyyden kannalta. Toimivat prosessit keventävät huomattavasti hallinnollista työtaakkaa. Työntekijät voivat suoraan tehdä omat matkalaskunsa ohjelmassa, jolloin ne saapuvat valmiina määrätyille henkilöille hyväksyttäviksi. Hyväksynnän jälkeen, matkalasku on kuin mikä tahansa ostolasku.

Asiakkaan kanssa käydään läpi tarvittavat asiat Fennoan palkkaosiosta, sen mukaan, miten esimerkiksi työtunnit on sovittu syötettäviksi.

Henkilökohtainen palkanlaskija

Palkanlaskenta on hyvissä käsissä kun aina sama henkilö hoitaa firman palkanlaskentaa

Kirjanpitäjä Julius Seglison Sähköinen tilitoimisto Mesiperä
Sinua auttaa Kirjanpitäjä Julius Seligson

Henkilökohtaista palkkahallintoa

Meillä palkanlaskentaan kuuluu asioiden hoitaminen sovitusti, ja asiakkaan tarpeita kuunnellen joustavasti. Tavoitteena on tehdä palkkojen laskennasta ja maksamisesta rentoa ja rutiiniluontoista, ei jokakuista pinnistyssuoritusta. Kun palkkajärjestelmä rakennetaan heti alusta saakka oikein ja hyödynnetään automaatiota, manuaalinen työ saadaan karsittua minimiin. Ajoillaan ja oikein tulevat palkat lisäävät taatusti työntekijöiden motivaatiota ja esimiesten aikaa vapautuu tuottavampaan työhön.

Sähköisten palkanlaskentapalveluiden edut

Fennoa Palkat

Toteutamme palkanlaskennan Fennoa Palkat ohjelman kanssa. Näin saamme tehtyä palkkalaskennan kanssasi erittäin sujuvaksi ja joustavaksi. Juuri yrityksesi tarpeiden mukaan

Fennoa-tilitoimisto-kumppani-sähköinen tilitoimisto Mesiperä

Palkkaohjelman sujuva yhteiskäyttö ja palkkatapahtumien syöttö

Palkanlaskenta tehdään yhteistyössä asiakasyrityksen kanssa. Käyttämämme Fennoa Palkat on yhteiskäyttöinen tilitoimiston ja asiakkaan kesken. Jokaisen yrityksen tilanne on erilainen, joten palkkaperusteiden ja -tapahtumien syöttämisen voidaan sopia vapaasti. Palkkatapahtumat voidaan myös kohdistaa eri laskentakohteille.

Esimerkki 1:  Jos yrityksessä on käytössä tuntiseurantaohjelma, niin palkkatapahtumat on kätevä tuoda tuntiseurantaohjelmistosta tiedostona, eikä arkaluonteisia palkkatietoja tarvitse toimittaa sähköpostitse.

Esimerkki 2: Jos yrityksellä ei ole tuntiseuranohjelmaa käytössä, niin työntekijä tai tiiminvetäjä voi syöttää suoraan henkilöstön tunnit palkanlaskentaohjelmaan.

Tämän jälkeen tiedot tulevat palkka-ajolle tilitoimiston palkanlaskijan tarkistettavaksi. 

Työntekijöiden tietojen ylläpitäminen on sujvuaa

Työntekijöiden perustiedot on mahdollista tuoda ohjelmaan keskitetysti tiedostona. Esimerkiksi pysyvät palkkatiedot ja luontoisedut ovat helposti tallennettavissa työntekijän tietoihin. Toisaalta myös tulevat muutokset kuten palkankorotus tai bonukset voidaan ajastaa etukäteen.

Työntekijöiden verokortit voidaan hakea suoraan Verohallinnolta API-rajanpinnan kautta jokaisen palkanlaskennan yhteydessä, eikä verokortteja tarvitse enää erikseen toimittaa.

Palkkatietojen lisäksi työntekijän tietoihin voidaan tallentaa esimerkiksi tiedot käydyistä kehityskeskusteluista tai haltuun luovutetuista avaimista. Ohjelmasta voidaan helposti määritellä mitkä tiedot myös työntekijälle näkyvissä.

Työsopimuksen voi allekirjoittaa sähköisesti ja tallentaa suoraan työntekijän tietoihin. 

Palkka-ajot syntyvät automaattisesti

Palkka-ajot syntyvät automaattisesti. Niihin poimitaan palkanlasketaan tarvittavat perustiedot ja jakson palkka-tapahtumat kuten tuntityöntekijän tunnit, ylityöt ja lomat. Tilitoimiston palkanlaskija tarkistaa palkka-ajon ja lähettää sen yritykselle hyväksyttäväksi.

Kun palkka-ajo on hyväksytty:

 1. Maksut muodostuvat automaattisesti ja lähtevät automaattisesti maksuun eräpäivänä
 2. Viennit kirjanpitoon muodostuvat automaattisesti
 3. Tulorekisteri-ilmoitus lähtee myöskin automaattisesti
 4. Palkkalaskelmat lähetetään työntekijöille tietoihin merkityllä tavalla
 5. Erillisilmoitus muodostuu ja se lähetetään automaattisesti samalla, kun asiakkaalle muodostuu maksulomake työnantajasuoritusten maksua varten

Nopea ja helppo käyttöönotto

Hyvien oletusasetusten, palkkalajien ja tiliöintimääritysten ansiosta palkanlaskentaohjelma on erittäin nopea ottaa käyttöön. Käyttämämme Fennoa Palkat on erittäin asiakasystävällisen ohjelma ja sen oppii nopeasti.

Lomapalkkalaskelmat aina valmiina

Lomalaskenta tehdään automaattisesti palkanlaskijan määrittelemien asetusten kautta ja tulevan kesän lomapalkkavelka on selvillä tase-erinä.  Myös pekkasten eli työajan lyhennysvapaiden laskenta onnistuu Fennoa avulla kätevästi.

PK-yrityksen kirjanpitopalvelut ja taloushallinto​ - Fennoa tilitoimisto Mesiperä​

Tulorekisteriin ilmoittaminen

Fennoassa on valmiina Tulorekisterin tulolajikoodistoon pohjautuva palkkalajikoodisto, jossa on perulajien lisäksi valmiina erilaisia lisäpalkkalajeja. Me täällä tilitoimistossa voidaan luoda yrityksellenne tarpeen mukaan uusia palkkalajeja.

Työnantajan erillisilmoitukselle haetaan tiedot kirjanpidosta, ja lähetys muodostaa ostolaskun työnantajan oma-aloitteisista veroista. Erillisilmoituksen muodostumisen ja lähetyksen voi antaa myös automaation hoidettavaksi.

Ota yhteyttä - sähköinen palkkahallinto

Haluaisitko keskustella siirtymisestä FENNOA palkanlaskennan käyttöön. Varaa kanssamme maksuton konsultointi, jossa tutustumme yrityksesi tarpeisiin. 

1.Aloituskokous

Sovitaan yhdessä aikataulu palkanlaskennan käyttöönotosta ja ohjelmiston käyttökoulutuksesta. Sovitaan työnjako tilitoimiston ja yrityksesi kanssa.

2.Käyttöönotto

Valmisteluvaihe ja selvitystyöt kannattaa tehdä huolellisesti, jolloin varsinainen Fennoan käyttöönotto on ripeää. Lyhyimmillään ohjelmisto saadaan käyttöön jo samana päivänä. Olemassa olevien tietojen vieminen ohjelmaan vie yleensä muutaman tunnin.

3.Ohjelmiston käyttökoulutus

Koulutamme sinut käyttämään ohjelmistoa siinä laajuudessa, joita tarvitset työnjaossa sovittujen tehtävien tekemiseen.

4.Olet valmis käyttämään

Käytön opettelu sujuu yleensä käytännön työn ohessa. On selvää että oppiminen on yksilöllistä. Kaikki asiakkaamme ovat oppineet käyttämään järjestelmiä. Yhteiskäyttö tilitoimiston kanssa helpottaa siirtymistä.

Sähköisen Kirjanpidon ja palkkahallinnon palvelupaketit

Sähköisyys tekee taloushallinnosta mitattavampaa verrattuna perinteiseen paperimalliin tai puolisähköiseen kirjanpitoon. Sähköisen taloushallinnon myötä tallennukseen käytetystä ajasta säästyy suuri osa automaation avulla.

Taloushallinto Rutiini

Sähköinen taloushallinto PK-yritykselle, joka arvostaa tehokkuutta
94 alk. /kk
 • Kirjanpito
 • Fennoa yhteiskäytössä
 • ALV-ilmoitukset
 • Tilinpäätös & Veroilmoitus
 • Kohtuullisesti neuvontaa
 • Osto- ja myyntilaskut
 • Maksuliikenne Fennoasta
 • Matkalaskut
 • Ja muuta!

Ammattilaispalvelut

Lisäpalvelut, joilla saat arvokasta tietoa toiminnan kasvattamiseen
Sopimuksen mukaan
 • Osinkoilmoitukset
 • Kassavirran seuraaminen
 • Tunnuslukujen seuranta
 • Budjetointi
 • Sisäinen laskenta
 • Ulkoistettu myyntilaskutus
 • Verosuunnittelu
 • Erikoisilmoitukset
 • Ja muuta!

Palkat

23 /kpl
 • Palkkalaskelma verkkopalkkana
 • Tulorekisteri-ilmoitukset
 • Luontoisedut
 • Lomapäivälaskenta
 • TES-tulkinta

Usein kysyttyä palkkahallinto

Mitään erillistä siirtoprosessia ei ole, jos palkanlaskenta aloitetaan alusta. Tällöin riittää, että ilmoitat tilitoimistolle että on aikomus maksaa palkkoja, tilitoimisto pyytää tarvittavat tiedot. Jos palkanlaskenta on aikaisemmin hoidettu itse tai toisessa järjestelmässä, tässä yhteydessä suunnitellaan siirtoajan kohta ja miten tarvittavat tiedot siirretään.

Meillä perusmuotoinen palkkalaskelma maksaa 23€ per palkkalaskelma.

Palkanlaskenta on Suomessa verrattain monimutkainen prosessi, ja se kannattaa alusta saakka jättää ammattilaiselle.