Tilinpäätöksen ymmärtäminen, osa 1: Tilinpäätös & Tuloslaskelma

Uusi artikkelisarja käsittelee yrityksen isointa ja tärkeintä taloudellista dokumenttia, tilinpäätöstä. Tässä ensimmäisessä osassa käydään läpi tuloslaskelma, vaikka se yleensä esitetäänkin tilinpäätöksessä vasta taseen jälkeen. Nimittäin jos tilinpäätös ja kirjanpidon raportit ovat vieraita, tuloslaskelmaa on yleensä helpompi ymmärtää. Näkökulma on suomalaisen kirjanpitolakien mukaisen PK-yrityksen tuloslaskelma, joka on toteutettu kululajikohtaisella kaavalla. Yhdistykset ja asunto-osakeyhtiöt käyttävät aivan eri […]